Reparation/Sortering

Reparation

lastpallar i dalarnaDalarnas Pallservice AB utför licensierade reparationer av EUR-pall.

Då vi är licensierade hos DNV (Det Norske Veritas) får vi utföra
reparationer av lastpall som utförs enligt gällande krav.

Då en EUR-Pall är skadad blir den utdömd och får ej förekomma
i pallöverföringssystemet (PÖS).Vi reparerar pallen så den blir godkänd
igen och därmed finns en ekonomisk vinning i att reparera pallen
istället för att få den utdömd.

Sortering

Varje pall får en noggrann bedömning och sorteras enligt gällande
sorteringsregler utfärdade av DNV.

Om du som kund har stor pallhantering är det både tidskrävande,
kostsamt och i regel alltid omständigt att sortera pall.

Att låta oss sortera er pall innebär att vi frigör både personal och ytor
samt på ett kostnadseffektivt sätt tar hand om er pall.